USLUGE

Usluga inženjeringa i konsaltinga • Izrada tehničke (konstruktivne) dokumentacije u Auto CAD-u
• Mašinsko 3D modeliranje
• Konverzija Auto CAD 2D crteža u 3D model
• Konverzija crteža sa papira u Auto CAD datoteke

Usluga demontaže i montaže mašina
Usluga servisiranja mašina
Usluga servisa pneumatskih osovina
Usluga reparacije raznih delova i sklopova
Usluga sečenja materijala (plazma, gas, testera)
Usluga svih vrsta varenja